PAMINĖJOME LIEPOS 6-ĄJĄ

Jaukus ir šeimyniškas Valstybės dienos paminėjimas Žvainių skyriuje.
Padainavom, pašokom, paskanavom firminės Žvainių skyriaus žuvienės ir pabuvom nuoširdžioje bendrystėje.
Kartu su visos Lietuvos, ir viso pasaulio lietuviais sugiedojome „Tautišką giesmę”.
Ačiū visiems buvusiems drauge!
💛💚❤️
Su Lietuva širdy!

PASIRAŠYTA BENDRADARBIAVIMO SUTARIS

Atstovaudama Kūlupėnų bendruomenės centras „Kūlupėnai“ 2023-03-27 pasirašiau trišalę sutartį su NMA prie LRŽŪM ir Kretingos r. kaimo plėtros asociacija dėl finansuojamo projekto „Kasdienybės įprasminimas“ Nr. KRET-LEADER-6B-SD-23-1-2023/
42VS-PV-23-1-00001-PR001, pagal VPS priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius-NVO)“ LEADER-19.2-SAVA-1 .

Continue reading →

KOVO 11-OJI

Kovo 11-ąją paminėjome Imbarės seniūnijos bendruomenių draugijoje žaisdami šaškėmis Laivių bendruomenės namuose. Buvo 4 komandos: Laivių , Erlėnų, Imbariečių draugijos bendruomenių ir mišri komanda. Džiaugiuosi, kad mūsų bendruomenės atstovai Rita, Paulius, Mantas Dobrovolskai ir Saša Mikitiejevas iškovojo II garbingą vietą.
Po turnyro ir apdovanojimų pabendravome prie arbatos puodelio.
Dėkoju Rožei Žvinklienei už šiltą priėmimą ir suorganizuotą tarpbendruomeninį šaškių turnyrą.
Bendruomenės pirmininkė Daiva Stonkuvienė.

PO GĖRIO ANGELO SPARNU

„Gerumas – kalba, kuria gali kalbėti nebyliai ir kurią girdi kurtieji“ (P. Bovi), tokiais žodžiais buvo pradėtas PADĖKOS vakaras „Po gėrio angelo sparnu“ Žvainių skyriuje ir tuo pačiu bendruomenės namuose. Vakaro metu vyravo nuoširdumas ir gerumas, šiluma ir jaukumas.

Continue reading →

KONFERENCIJA „IMBARĖS KRAŠTO DEIMANČIUKAI“

Žvainių skyriuje penktadienį buvo atiduota pagarba Imbarės krašto šviesuoliams. Įvyko reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo projekto „Imbarės krašto deimančiukai“ konferencija.
Konferencijoje dalyvavusi mero pavaduotoja Vitalija Valančiutė pasidžiaugė, kad Žvainių skyrius, bendradarbiaujant su „Imbariečių draugijos“ bendruomene ir Salantų gimnazija, įgyvendino šį projektą ir atidavė pagarbą savo krašto iškilioms asmenybėms. Tik išsaugoję istorinę atmintį, būsime dvasiškai stiprūs. Imbarės seniūnas Antanas Turauskis dėkojo organizatoriams, lektoriams ir svečiams už dėmesį, meilę ir pagarbą savo kraštui, savo krašto žymiems žmonėms.
 

Nuotraukas žiūrėkite čia Continue reading →

APDOVANOJIMAS – PAPRASTIEMS ŽMONĖMS UŽ NEPAPRASTĄ POELGĮ

Šalies Prezidentas Gitanas Nausėda Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanojo Praną Kasperaitį – Imbarėje gyvenusių Sofijos ir Prano Kasperaičių sūnų, kuris karo metais tėvams padėjo išsaugoti dviejų slapstomų žydų Basios Abelmanaitės ir Rapolo Veržbolausko gyvybes. Garbingas apdovanojimas imbariškiui įteiktas po mirties, ir jį per Prezidentūroje surengtas apdovanojimų iškilmes atsiėmė keturi Prano Kasperaičio vaikai. („Pajūrio naujienų“ informacija)    Visą tekstą skaityti čia

PROJEKTAS – STALAI LAUKO RENGINIAMS

2022 metais teikta paraiška „1.Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kretingos rajono savivaldybėje, mūsų bendruomenė teikė paraišką „Stalai lauko renginiams“ ir gavo finansavimą – 330,20 Eur. Projektas įgyvendintas. Įsigyta 5 stalai. Viso projekto kaina – 379,83 Eur. Trūkstama pinigų suma – nuosavos lėšos.

Bendruomenės pirmininkė Daiva Stonkuvienė

„Imbariečių draugijai-20!“

Atvėrę vartus į rugpjūtį, sulaukiame ir tradicinės Žvainių skyriaus bei „Imbariečių draugijos” vasaros šventės „Kuo mes garsūs, kuo turtingi”. Šiemet šventė ypatinga, nes pirmoji rajone bendruomenė „Imbariečių draugija” minėjo savo veiklos 20 metų jubiliejų. Šventė pavyko: oras buvo pasakiškas, nuotaika puiki, nuostabūs mėgėjų meno kolektyvų (Žvainių skyriaus ansamblis bei instrumentinė grupė ir Kartenos skyriaus kapela „Minija”) pasirodymais, smagus grupės „Husarai” koncertas ir tranki gegužinė su nuostabiais muzikantais – „Granto vyrais”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continue reading →

ŠVĘSKIM GYVENIMĄ

Liepos 6-ąją bendruomenė paminėjo prie bendruomenės namų. nutarėme, kad tautiškos giesmės šiemet negiedosime ant Imbarės piliakalnio, nes jau sunku užlipti mūsų senjorams, be to ir su gamta nesutarėme dėl gerų orų. Kartu su Žvainių skyriumi tęsėme tradicinį dainų vakarą „Sveikinimai Lietuvai” ir, žinoma, kartu su viso pasaulio lietuviais buvo sugiedota „Tautiška giesmė”.

Daugiau foto žiūrėkite čia

Tautiškos giesmės video

Continue reading →

ŠEIMŲ ŠVENTĖ

 Žvainių skyriuje ir tuo pačiu bendruomenės namuose, nušurmuliavo tradicinė Šeimų šventė, subūrusi draugėn šauniąją bendruomenę, kolegas, kaimynus, draugus ir visus, neabejingus mūsų krašto kultūriniam gyvenimui.
Po ilgo pandeminio laikotarpio mes susirinkome pasidžiaugti vieni kitais, nuveiktais darbai, įgyvendintais projektais, susitikti su bendraminčiais ir pasigėrėti bendryste.
 
 
 
 

Continue reading →

PAGALBA UKRAINIEČIAMS.

Maža dalelyte prisidedame ir mes „Imbariečių draugija“ prie humanitarinės pagalbos gyventojams likusiems Ukrainoje. Meldžiame TAIKOS IR RAMYBĖS VISIEMS KENČIANTIEMS NUO KARO BAISUMŲ!

VISUOTINIS ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS

Š.m. kovo 20 dieną įvyko bendruomenės visuotinis narių susirinkimas. Džiugu, kad susirinkome gausiai ir nebereikėjo rinktis antrą kartą. Bendruomenės pirmininkė Daiva Stonkuvienė pateikė finansinę ataskaitą už 2020 m ir 2021 m, nes pandemija sutrikdė visą susirinkimų veiklą. Kadangi tiek pirmininkės tiek tarybos narių buvo pasibaigęs įgaliojimų laikas, tai pirmininkė pateikė ir savo 6 metų veiklos ataskaitą.

Continue reading →

SU VASARIO 16-TĄJA!

Mielieji „Imbariečių draugijos“ nariai, draugai, kaimynai, patys artimiausi,
nuoširdžiai sveikinu visus su Lietuvos nepriklausomybės diena. Būkime vieningi, išdidūs savo Tėvynės vaikai. Būkime tais mažais duonos trupinėliais, kurie gali vienybėje padaryti begalę daug gerų darbų savo šaliai. Nesvarbu kur bebūtume, kuom bebūtume – būkime lietuviais, kurie myli savo šalį, taip kaip niekas.
TĖVYNĖ VIENA, šalių kur galime gyventi daug. Būkim ištikimi jai, ne valdžiai, savo darbais, siekiais, mintimis, dorybe.
SU VASARIO 16-ĄJĄ, LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA! BŪKIME STIPRŪS, DORI SAVO ŠALIES VAIKAI.

APLINKA SUTVARKYTA!

Bendruomenės namai Piliakalnio g.13, Žvainių k., Kretingos r.

Oras mūsų nenuvylė, leido įgyvendinti planus, kuriuos buvome užplanavę. Aplinka prie bendruomenės namų sutvarkyta: išrauti kelmai, užvežta žemė, pasėta žolė. Dėkojame visiems talkininkams, kurie atėjo, kurie talkino savo technika. Tariame ačiū bendruomenės rėmėjui Juozui Motiejauskui už paramą (neatlygintinai davė žemių, kurios buvo paskleistos teritorijoje).

KVIEČIAME Į TALKĄ!

Sveiki visi bendruomenės „Imbariečių draugija“ nariai ir mums prijaučiantys,
Šiandien, t.y. 2021-04-23 d.,15:30 val., organizuojame talką prie bendruomenės namų Žvainiuose. Reikalinga užbaigti sutvarkyti aplinką. Ateidami atsineškite darbingą ir gerą nuotaiką 🙂 , grėblį, kastuvą, turėkite darbo pirštines (saugokime savo rankas 😉 ).
Informacijos neskelbėme ankščiau, nes nebuvome garantuoti dėl oro sąlygų, kai kurių darbo organizavimui reikalingų detalių ir aišku valstybės nurodymų (nes jie keičiasi vos ne kas valandą).
Kai kurie darbai jau padaryti vakar: išrauti kelmai, palygintas teritorijos paviršius.
Bendruomenės pirmininkė.

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros („Litfood“) informacija

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros („Litfood“) Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyrius inicijuoja projektą apie miestą į kaimą iškeitusius, į gimtąjį kraštą grįžusius lietuvius. Jo metu siekiama sužinoti ir publikuoti jų sėkmės istorijas. Savo patirtimi pasidalinti kviečiami kaimo gyventojai ir bendruomenės.
Gimtinė – žmogaus namai, užimantys ypatingą vietą jo gyvenime. Gimtas kraštas – erdvė, kurioje jis jaučiasi geriausiai. Tą patvirtina į kaimą gyventi sugrįžusių žmonių patirtys. Jos neatsiejamos be pamatinių vertybių: meilės gimtinei, žmogui, gamtai, bendruomeniškumo ir kūrybiškumo. Būtent tokių gyventojų istorijos bus publikuojamos šio projekto metu – istorijos tų, kurie nėra abejingi tam, kas jų tėviškėje buvo, yra ir bus.

Continue reading →

Su kovo 11-aja

Mielieji,
Šiandien jau 31-neri metai, kai Lietuva atgavo valstybės nepriklausomybę. Daug darbų padaryta, kad mūsų Tėvynė eitų į klestėjimo priekį. Žmonės tikėjo ir tiki, kad LAISVĖ yra šventas dalykas, kad ŽMONĖS yra valstybės kūrėjai, kad juos reikia gerbti ir visokeriopai paisyti jų KONSTITUCINES teises.

Continue reading →

Palmiros tankas

Nežinia kiek dar tęsis absurdiškos diskusijos dėl Orvydų sodyboje esantį tanką. Anoniminis kolekcionierius sumanė, kad jis yra nesaugus ir galimai galima iš jo šaudyti. Tanko viduje nebėra jokios įrangos, kad tai galėtų nutikti. Atsirado gudruolių, kuriems panūdo tiesiog atimti šį sodybos eksponatą. Kai tankas buvo išvežamas iš Salantų miesto karių kapinių, jį tuomet į sodybą parsigabeno a.a. Vilius Orvydas. Niekam nekliuvo, kad jis ten stovi, o sodybos muziejaus lankytojai tiesiog domėjosi, fotografavosi ir landžiojo po tanko vidų. Apie tai rašo spauda, rodo TV.

Daugiau informacijos skaitykite čia

Video KK2 su Palmira žiūrėkite čia


Dėl nario mokesčio

TURIME  NEPADARYTĄ DARBĄ. KASMETINIS NARIO MOKESTIS UŽ 2020 M.
Prašymas, kas galite ir naudojatės internetine bankininkystę tai galite padaryti pervesdami kasmetinį nario mokestį 5 Eur į „Imbariečių draugijos“ banko sąskaitą LT897300010077506013.
Kam tai sudėtinga bandysime susisiekti asmeniškai.
Pagarbiai bendruomenės pirmininkė Daiva Stonkuvienė

Kvietimas į baigiamąjį renginį

Mieli bendruomenių nariai,

Per šiuos metus kartu nuveikėme labai daug. Ačiū Jums už išreikštą norą dalyvauti projekto „Prisijungusi Lietuva“ bendruomenių įtinklinimo konkurse, ryžtą ir malonų bendradarbiavimą. Visi galime pasidžiaugti, kad Jūsų bendruomenė dalį savo veiklų perkėlė į skaitmeninę erdvę! Labai tikimės, kad šis konkursas suteikė Jums naudos – lai tai būna dar didesnis postūmis į skaitmeninį pasaulį, kuris šiuo metu labai reikalingas! Didžiausios sėkmės!

2020 m. gruodžio 19 dieną 11:00 – 13:30 val. kviečiame visus Jūsų bendruomenės narius dalyvauti Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso VIRTUALIAME BAIGIAMAJAME RENGINYJE. Continue reading →

Prašymas užpildyti apklausą

Asociacijos „Langas į ateitį“ užsakymu tyrimų kompanija „Factus“ atlieka tyrimą, finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, kurio tikslas – ištirti projekte dalyvaujančių vietos bendruomenių narių naudojimosi internetu, išmaniaisiais įrenginiais, elektroninėmis paslaugomis tendencijas ir įvertinti šių tendencijų pokytį projekto įgyvendinimo metu. Continue reading →

„Materialinės bazės gerinimas“ 2020

      Teikdami projektą siekiame gerinti bendruomenės materialųjį turtą. Įsigyta savaeigė vejapjovė (žoliapjovė) leis laiku ir bet kada tvarkyti aplinką (pjauti žolę) prie bendruomenės namų. Taip pat yra bendruomenėje garbaus amžiaus žmonių, kuriems reikalinga pagalbą tvarkant aplinką t.y. pjaunant veją. Esant darniai bendruomenei pagalba savo nariams yra gražus bendrystės ženklas. Continue reading →

Bendruomenės namų sienų dažymas

„Imbariečių draugija“ teikė paraišką „Bendruomenės namų lauko sienų perdažymas“ nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Gautas finansavimas iš valstybės biudžeto – 407,50 Eur., prisidėta savų lėšų – 225,00 Eur.

Continue reading →