Metai užbaigti sėkmingai

    Šiemet įgyvendinti 4 projektai: 2 – Kretingos savivaldybės administracijai ir vienas Žemės ūkio ministerijos.

    1. 407,50 Eur finansavimas gautas pateikus paraišką Kretingos rajono administracijai pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Tikslas- bendruomenės namų sienų dažymas. Tikslą įgyvendinome 100%.
    2. 886,60 Eur ( iš jų 300 Eur tikslo įgyvendinimui, 586,60 Eur už 2019 m. įgyvendintų projektų kofinansavimą) finansavimas gautas pateikus paraišką Kretingos rajono administracijai pagal Kretingos rajono savivaldybės Bendruomeninių organizacijų projektų įgyvendinimo iš rajono biudžeto. Tikslas – įsigyti žoliapjovę. Prie gaunamos sumos prisidedant 100 Eur savo lėšų. Tikslas įgyvendintas 100%.
    3. 1500 Eur finansavimas iš Žemės ūkio ministerijos. Tikslas – tradicinės vasaros šventės „Kuo mes garsūs kuo turtingi“ rėmimas. Tikslas įgyvendintas 100%.
    4. 1000 Eur finansavimas iš Nacionalinės Mažvydo bibliotekos projekto „Prisijungusi Lietuva“. Dalyvavome konkurse „Bendruomenių įtinklinimas“. Iš 700 konkurse dalyvavusių bendruomenių, 120 – laimėtojos, kurioms ir atiteko po 1000 Eur prizas. Tikslas – sukurti bendruomenės svetainę. Tikslas įgyvendintas 100%.
Labai džiugu, kad turime ir juridinių rėmėjų: BTA draudimas, UAB „Alkuras (remia ne tik finansiškai, bet ir materialiai: žvyras, smėlis ir t.t.). Remia (materialiai, finansiškai) bendruomenę ir nariai, bei prijaučiantys mums fiziniai asmenys.
Dėkojame visiems, kurie mums skiria 1,2 % GPM (gyventojų pajamų mokestis). Šiemet sąskaita pasipildė 206,08 Eur.
    Metai užbaigti sėkmingai, darbų padaryta daug. Tik labai liūdna, kad dėl esamos pandeminės padėties šalyje, negalime susibėgti krūvon ir pasidžiaugti nuveiktais darbais, pakalbėti, pasidalinti mintimis, norais, idėjomis kitiems metams.
Pagarbiai bendruomenės pirmininkė Daiva Stonkuvienė