Su kovo 11-aja

Mielieji,
Šiandien jau 31-neri metai, kai Lietuva atgavo valstybės nepriklausomybę. Daug darbų padaryta, kad mūsų Tėvynė eitų į klestėjimo priekį. Žmonės tikėjo ir tiki, kad LAISVĖ yra šventas dalykas, kad ŽMONĖS yra valstybės kūrėjai, kad juos reikia gerbti ir visokeriopai paisyti jų KONSTITUCINES teises.

Mūsų bendruomenė gyvuoja 19 metų. Ir mes daug prisidėjome, kad mūsų kraštas būtų mielas ir, kad į jį norėtųsi grįžti.
Mielieji,
Noriu, kad mes tikėtume patys SAVIMI ir SAVO DARBAIS. Mūsų veikla yra svarbus įnašas į bendruomenės gyvavimą ir klestėjimą. TIKĖJIMO, MEILĖS, SAVITARPIO SUPRATIMO, SVEIKATOS jūsų ŠEIMOMS.
MYLĖKIME VIENI KITUS IR TIKĖKIME, KAD KIEKVIENA DIENA YRA MŪSŲ TIKĖJIMO IR VILTIES IŠSIPILDYMAS.
Muzikinis sveikinimas, kurį atlieka ne kas kitas, o bendruomenės nariai, kurie dalyvauja Žvainių skyriaus saviveikloje.
Su pagarba bendruomenės pirmininkė Daiva Stonkuvienė