VISUOTINIS ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS

Š.m. kovo 20 dieną įvyko bendruomenės visuotinis narių susirinkimas. Džiugu, kad susirinkome gausiai ir nebereikėjo rinktis antrą kartą. Bendruomenės pirmininkė Daiva Stonkuvienė pateikė finansinę ataskaitą už 2020 m ir 2021 m, nes pandemija sutrikdė visą susirinkimų veiklą. Kadangi tiek pirmininkės tiek tarybos narių buvo pasibaigęs įgaliojimų laikas, tai pirmininkė pateikė ir savo 6 metų veiklos ataskaitą.

Darbų nuveiktą daug, bet vien pirmininkė ar tarybą tikrai nieko negali padaryti. Pasidžiaugta visų bendru įdirbiu keliant bendruomenės įvaizdį. Išrinkta taryba: Daiva Stonkuvienė, Antanas Stonkus, Aldona Vaičienė, Vladas Vaičius, Gražina Selkauskienė, Vilius Raveikis, Vladas Budrys, Jūratė Kazlauskienė ir Aldona Matevičienė. Bendruomenei vadovauti vėl patikėta Daivai Stonkuvienei. Palinkėta sėkmė naujai tarybai ir pirmininkei tikrai yra ir bus reikalinga.2020-2021 m.m. ataskaita: 2020 metai 1. Projektas finansuotas NMA prie ŽŪM „Kuo mes garsūs, kuo turtingi“ vasaros šventei organizuoti. Gauta parama 1500,00 Eur. 2. Paraiška Kretingos rajono administracijai dėl bendruomeninių organizacijų projektų paramai gauti. Teikta paraiška „Gera kartu- kai aplinkoje jauku“. Gauta parama 886,60 Eur. Iš jų 300 Eur įsigyta žoliapjovė prisidedant 100 Eur savų lėšų, kitų projektų vykdytų 2019 m koofinansavimas 586. 60 Eur. 3. Paraiška finansuota Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse „Bendruomenės namų lauko sienų dažymas“, gauta 407,50 Eur 4. VMI pervedė 1,2% GPM – 206,08 Eur, UAB „Alkuras“ (parama) – 200,00 Eur, BTA Baltic institutas (parama) – 200,00 Eur, Ieva Daukšienė – 100,00 Eur. 5. VšĮ Baltijos ekspertų technikos institutas pagal projektą „Prisijungusi Lietuva“ prizas – 1000 Eur. Viso per metus gauta 4724,18 Eur, išleista įvairioms paslaugoms – 3422,23 Eur. Likutis metų pradžioje buvo banke 894,70 Eur, metų pabaigoje – 2196,65 Eur.2021 metai 1. Paraiška vasaros šventei „Kuo mes garsūs, kuo turtingi“ finansuota iš Kretingos rajono savivaldybės bendruomenių rėmimo fondo, gauta 500,00 Eur., savų lėšų prisidėta 135,00 Eur. 2. Paraiška „Bendruomenės logotipo gamyba“ finansuota iš Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, gauta 250,00 Eur. 3. VMI pervedė 1,2% GPM – 204,71 Eur., 4. Nario mokesčio surinkta grynaisiais – 50 Eur., į sąskaitą pravesta – 40,00 Eur.Viso per metus gauta – 994,71 Eur., išleista – 1275,68 Eur, metų pradžioje sąskaitoje buvo – 2196,65 Eur., metų pabaigoje – 1915,68 Eur. Kasoje metų pabaigoje yra (grynieji) – 267,03 Eur.Gauti projektiniai pinigėliai turi būti panaudoti iki cento tiksliniam projektui.Pirmininkės ataskaita: Pirmininkės Daivos Stonkuvienės veiklos ataskaita 2015-2021 m.1. Stipri bendruomenė – stipri visuomenė (įsigyti stalai, šaldytuvas, dujinė viryklė, televizorius) 2016 m. PKB-350 Paramos sutartis su kaimo bendruomenėmis 2016-07-08Nr. KB-16-204 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2600,002. Kaimynų patirties sėkmė – mūsų tobulėjimas 2016 m. Įsakymas nr. A1 – 469 Projekto finansavimo sutartis Nr. S1-622 Kretingos rajono savivaldybės administracija 413,633. Imbariečių bendrystei –jau 15! 2017 m. PKB-372 Paramos sutartis su kaimo bendruomenėmis 2017-06-21Nr. KB-17-222 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 1341,004. Gera kartu- kai aplinkoje jauku.(įsigyti suolai) 2017 m. Įsakymas nr. A1-259 Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti sutartis 2017-08-10Nr. S1-690 Kretingos rajono savivaldybės administracija „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 290,025. Imbarės krašto žmonių bendrystei-15! 2017 m. Įsakymas nr. A1-399 Projekto finansavimo sutartis2017-06-05Nr. S1-517 Kretingos rajono savivaldybės administracija 736,406. Gera kartu-kai aplinkoje jauku (lauko scenos statyba) 2018 m. Įsakymas nr. A1-717 Projekto finansavimo sutartis2018-09-17Nr. S1-876 Kretingos rajono savivaldybės administracija „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 321,917. Gera kartu-kai aplinkoje jauku (lauko scenos statyba) 2018 m. Įsakymas nr. A1-750 Projekto finansavimo sutartis2018-09-17Nr. S1-877 Kretingos rajono savivaldybės administracija 680,008. Imbarės kraštas ir jo tradicijos (knygos leidyba, koplytstulpių pastatymas, konferencija) 2018-2019 m.m. Paraiškos/paramos sutarties Nr.KRET-LEADER-6B-VK-5-7-2018 Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerija 5043,659. Gera kartu-kai aplinkoje jauku (lauko scenos statyba, aplinkos tvarkymas) 2019 m. NPKB-19-V-165 Sprendimas Nr.3D-342 2019-06-05 Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerija 3676,7910. Kuo mes garsūs, kuo turtingi.(vasaros šventė) 2019 m. Įsakymas nr. A1-269 Sutartis Nr. S1-456 Kretingos rajono savivaldybės administracija 450,0011. Keliaujame ir semiamės patirties. 2019 m. Įsakymas nr. A1-574 Sutartis Nr.S1-705 Kretingos rajono savivaldybės administracija „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 450,3112. Vidaus remonto darbai (tualeto, nusirengimo kambario remontas) 2019 m. Įsakymas Nr.A1-616Įsakymas Nr. A1-953 Sutartis nr.S1-7042019-07-24Sutartis nr.S1-10172019-11-15 Kretingos rajono savivaldybės administracija 1400,0013. Gerinam materialinės bazės gerbūvį (įsigytas kazanas) 2019 m. Įsakymas Nr.A1-1108 Sutartis nr.S1-11082019-12-17 Kretingos rajono savivaldybės administracija 62,5014. Gera kartu, kai aplinkoje jauku.(koofinancavimas, žoliapjovės įsigyjimas) 2020 m. Įsakymas nr. A1-575 Sutartis Nr.S1-7152020-06-25 Kretingos rajono savivaldybės administracija 886,6015. Bendruomenės namų lauko sienų dažymas 2020 m. Įsakymas nr. A1-616 Sutartis Nr.S1-716 2020-06-25 Kretingos rajono savivaldybės administracija „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 407,5016. Kuo mes garsūs, kuo turtingi (vasaros šventė) 2020 m. Projekto nr. NPKB-20-R-240 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos 1500,0017. Bendruomenės svetainės sukūrimas 2020 m. „Prisijungusi Lietuva“ bendruomenių įtinklinimo konkursas 1000,0018. Kuo mes garsūs, kuo turtingi (vasaros šventė) 2021 m Įsakymas nr.A1-664 Sutartis Nr.S1-6612021-07-02 Kretingos rajono savivaldybės administracija 500,0019. Bendruomenės logotipo gamyba 2021 m. Įsakymas nr.A1-796 Sutartis Nr.S1-6622021-07-26 Kretingos rajono savivaldybės administracija „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 250,00Viso įgyvendinta 19 projektų už – 22 010,31 Eur. Eilę metų vykome į moliūgų šventę Kretingoje. Už kompozicijas porą metų gauta „Pajūrio naujienų“ laikraščio prenumerata, kuri burtų kelių padovanota rudens vakaronės metu.2021 m. suorganizuota ekskursija į Anykščių kraštą už kurią susimokėjo patys kelionės dalyviai. Kartu su Žvainių skyriumi suorganizuota daug edukacijų, renginių.