KONFERENCIJA „IMBARĖS KRAŠTO DEIMANČIUKAI“

Žvainių skyriuje penktadienį buvo atiduota pagarba Imbarės krašto šviesuoliams. Įvyko reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo projekto „Imbarės krašto deimančiukai“ konferencija.
Konferencijoje dalyvavusi mero pavaduotoja Vitalija Valančiutė pasidžiaugė, kad Žvainių skyrius, bendradarbiaujant su „Imbariečių draugijos“ bendruomene ir Salantų gimnazija, įgyvendino šį projektą ir atidavė pagarbą savo krašto iškilioms asmenybėms. Tik išsaugoję istorinę atmintį, būsime dvasiškai stiprūs. Imbarės seniūnas Antanas Turauskis dėkojo organizatoriams, lektoriams ir svečiams už dėmesį, meilę ir pagarbą savo kraštui, savo krašto žymiems žmonėms.
 

Nuotraukas žiūrėkite čia

Labai ačiū konferencijos vedančiajai bendruomenės pirmininkei Daivai Stonkuvienei už sodrų žemaitišką žodį, Žvainių skyriaus saviveiklininkams už muzikinį sveikinimą.
Konferencijoje buvo skaitomi labai išsamūs pranešimai apie iš šio krašto kilusius žmones, palikusius ryškų pėdsaką kalbos moksluose, poezijoje, istorijoje, politikos verpetuose, tautodailėje, karo ir verslo reikaluose. Imbarės kraštas tikrai turi kuo didžiuotis ir ką atvykusiems parodyti. Konferencijos dalyvius sužavėjo aktorės ir režisierės Ingos Stankaitytės atviras pasakojimas apie kūrėjos santykį su Viliaus Orvido gyvenimu ir kūryba. Abejingų nepaliko ir Orvidų sodyboje -muziejuje vykusio performanso „Akmuo“ filmo variantas. Esame labai dėkingi Ingai už suteiktą tokią galimybę pamatyti mūsų kraštiečio Viliaus Orvido ir jo akmenų karalystės įkvėptą performansą.
Labai džiugu, jog šio projekto partneriais tapo Salantų gimnazija ir asociacija „Imbariečių draugija“. Širdingi padėkos žodžiai gimnazijos direktorei Aušrai Zebitienei ir visai puikiai gimanzijos bendruomenei. Gimnazisčių (Vidmantė Petrulevičiūtė, Emilija Budrytė, Austėja Mikaločiūtė, Laura Matevičiūtė, Kamilė Rakauskaitė ir Ernesta Brazdeikytė) ir jų mokytojų A. Žeimytės ir A. Stonkuvienės pranešimai apie kalbininką, kilusį iš Reketės kaimo, Antaną Salį, rašytoją Žemaitę ir akmentašį, vienuolį, sodybos – muziejaus įkūrėją Vilių Orvidą atskleidė šių iškilių asmenybių darbus, vidinį pasaulį ir didžiulius nuopelnus mūsų šaliai.
Už labai išsamią apžvalgą apie iš Imbarės seniūnijos kaimų kilusius žymius žmones ir jų nuopelnus dėkojame Juliui Kanarskui, Kretingos muziejaus direktoriaus pavaduotojui muziejininkystei.
O mūsų kraštas gidės akimis žvelgiant tikrai nuostabus ir turtingas. Labai buvo įdomu klausyti gidės Dianos Jomantaitės – Jonaitienės pasakojimų ir legendų apie šio krašto „lobius“.
Veikė knygų paroda, skirta poetės M.M. Kudarauskaitės 90 – mečio jubiliejui, su kuria supažindino Daiva Stonkuvienė, Mosėdžio gimnazijos bibliotekininkė.
Organizatoriai labai dėkingi Salantų gimnazijos ūkio dalies vedėjams Broniui Bertašiui ir Antanui Stonkui už pagalbą sprendžiant techninius konferencijos klausimus, jūsų dėka mes turėjome puikų ryšį ir vaizdą bendraujant su dabar Italijoje viešinčia lektore Inga Stankaityte.
Kai bendrystėje yra darnus sutarimas, tai jokios nenumatytos kliūtis nėra kliūtimis. Projekto užmanytojai Vitalijai pakeitus pareigas, o netikėtai susirgus meno vadovui Antanui, projektas neliko neįgyvendintas
Partneriams suvienijus jėgas, konferencija pavyko, išsiskirstėme pasisėmę žinių, praturtėję įdomiais pasakojimais ir pabuvę jaukioje bendrystėje.