PASIRAŠYTA BENDRADARBIAVIMO SUTARIS

Atstovaudama Kūlupėnų bendruomenės centras „Kūlupėnai“ 2023-03-27 pasirašiau trišalę sutartį su NMA prie LRŽŪM ir Kretingos r. kaimo plėtros asociacija dėl finansuojamo projekto „Kasdienybės įprasminimas“ Nr. KRET-LEADER-6B-SD-23-1-2023/
42VS-PV-23-1-00001-PR001, pagal VPS priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius-NVO)“ LEADER-19.2-SAVA-1 .

Projekto tikslas: Plėtoti Nasrėnų globos namų veiklą, prisidedant prie senyvo amžiaus asmenų, senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su sunkia negalia globos ir užimtumo problemų sprendimo, bei sukurti darbo vietų socialiai pažeidžiamos grupės žmonėms.
Vietos projekto tikslui pasiekti išsikelti šie uždaviniai:
1. Atlikti kapitalinį remontą išorinėje pastato dalyje, siekiant kokybiško socialinės-ekonominės veiklos vykdymo.
2. Įrengti nuotekų valymo įrenginius, užtikrinančius higieną ir atitinkančius ES nustatytus aplinkosaugos standartus
Įgyvendinę projektą sukursime 2,2 naujas darbo vietas.
Projektą įgyvendinsime su partneriais: Imbariečių draugija, Barzdžių bendruomenės centru ir Kūlupėnų seniūnijos moterų klubu „Emocijos”
Kretingos rajono savivaldybė – prisideda finansinėmis lėšomis.
Informaciją pateikė KBC „kūlupėnai“ pirmininkė Jūratė Mačernienė