KVIEČIAME Į VASAROS ŠVENTĘ „KUO MES GARSŪS, KUO TURTINGI“

Šventei teikta paraiška Kretingos rajono savivaldybės administracijai. Gautas finansavimas 1500 Eur.  Bendradarbiaujant su Žvainių skyriumi,  kita  dalis  reikiamo  finansavimo  yra  skyriaus  gautos  lėšos, teikiant paraišką,  iš  savivaldybės  šiai  šventei.