Bendruomenė

BENDRUOMENĖS ISTORIJA

Imbarės bibliotekoje, kuri buvo vienas iš kultūros židinių, susirinkę aktyvūs kaimų žmonės ėmė galvoti apie bendruomenės kūrimą. Ūkininkė Bronė Buivydienė ėmėsi aktyvios iniciatyvos ir 2002 m. rugsėjo 27 d. buvo įregistruota, viena iš pirmųjų Kretingos rajone, bendruomenė „Imbariečių draugija “, o būstinė registruota Imbarės bibliotekos pastate. Jos pirmininke buvo išrinkta ūkininkė Bronė Buivydienė.

Tikslas: vienyti Imbarės seniūnijos kaimų gyventojus ir iš jų kilusius žmones, rūpintis gyventojų gerove, telkti bendruomenę socialinėms, ekonominėms, kultūrinėms, sportinėms problemoms spręsti, išsaugoti vietines tradicijas, tarmę, papročius, folklorą ir kitą. Siekti jų savitumo išlaikymo, pažinimo, fiksavimo bei perteikimo.

Užtikrindama pagrindinių tikslų įgyvendinimą, ID: 1. Bebdradarbiauja su Lietuvos, užsienio valstybių bei tarptautinėmis organizacijomis. 2. Reklamuoja ir platinti informaciją apie savo veiklą. 3. Ruošia ir įgyvendina tikslines programas. 4. Atstovauti ID narių interesams valstybinės valdžios ir valdymo institucijose. 5. Steigia visuomenės informavimo priemones. 6. Steigia viešuosius juridinius asmenis. 7. Organizuoja ir rengia: susirinkimus, konkursus, muges, parodas, iškylas ir kitus taikius masinius renginius.

2006 metais parengė projektą „Už pažangą ir glaudžią bendruomenę“,  Žemės ūkio ministerija skyrė 2006 m. valstybės paramą. Už gautas lėšas renovuotas senasis Imbarės kultūros namų pastatas. Jame įrengtas bendruomenės centras, kuriame vyksta gyventojų susirinkimai, kultūriniai renginiai.

Bendruomenės narių kreipimosi į Kretingos rajono savivaldybę, Žvainių kultūros centre buvo įsteigtas 0,5 etato renginių organizatoriaus darbo vieta. Aušrelė subūrė moterų vokalinį ansamblį „Imbariškės“, aktyviai dalyvavo ne tik rajono šventėse, bet ir už rajono ribų.

2011 metais bendruomenės pirmininke buvo išrinkta aktyvi narė, renginių organizatorė Aušra Dvarionienė.

Gyvenimas negailestingas ir A. Dvarionienės gyvybę pasiglemžė klastinga liga.

2015 metų spalį už bendruomenės vairo stojo Daiva Stonkuvienė.

Bendruomenė glaudžiai bendradarbiauja su Salantų kultūros centro Žvainių skyriumi. Jo vadėja Vitalija Valančiutė, meno vadovas Antanas Žvinklys. Skyriuje aktyviai veikia moterų vokalinis ansamblis ir vyrų instrumentinė grupė.

Bendruomenės pirmininkė: Daiva Stonkuvienė

Taryba:

  • Aldona Vaičienė,
  • Gražina Selkauskienė,
  • Aldona Matevičienė,
  • Jūratė Kazlauskienė,
  • Antanas Stonkus,
  • Vladas Vaičius,
  • Vilius Raveikis,
  • Vladas Budrys.