Imbarės piliakalnis

Imbarės archeologinis kompleksas yra Kretingos r. sav. teritorijoje, ~1.5 km į v. nuo Imbarės k. (Salantų r.), 0.5 km į rytus nuo kelio Kretinga–Salantai, Salanto upės kair. krante, prie santakos su Pilsupio upeliu.

Imbarės archeologinį kompleksą sudaro piliakalnis su priešpiliu bei juos juosianti papėdės gyvenvietė su 2 alkvietėmis. Saugomos teritorijos plotas – 23.44 ha. Į p. nuo gyvenvietės yra X–XIII a. Imbarės kapinynas.

X–XIII a. Imbarė buvo stambi Kuršių pilis, galia konkuravusi su Apuolės pilimi. Spėjama, kad ji buvo apleista po XIII a. kuršių sukilimo. XVII–XVIII a. čia stovėjo dvaras, vėliau perkeltas ant greta esančios Dvarlaukio kalvos.

Piliakalnį, vadinamą Pilale, iš trijų pusių supa gilūs slėniai (šlaitų aukštis iki 20 m), iš š. yra aukštuma. Aikštelė pailga, 35 m ilgio pylimo padalyta į dvi dalis. Piliakalnis įrengtas I tūkstm. pr. Kr. I p. Pirmą kartą paminėtas 1253 m. Piliakalnio vakarinėje papėdėje, prie Salanto ir į p. r. nuo jo, už Pilsupio, aukštumoje, yra senovės gyvenvietė (~4 ha ploto). 1898 m. piliakalnį kasinėjo J. Žiogas, 1969 m. tyrė Mokslinė metodinė kultūros paminklų apsaugos taryba, vėliau – Istorijos instituto mokslininkai. Piliakalnyje rasta I tūkstm. pr. Kr. ilgųjų antžeminių stulpinės konstrukcijos pastatų su 3×3 m dydžio patalpomis. Juos supo dviguba – iki 0.7 m pločio – medinė gynybinė siena. Aikštelėje rasta titnaginių ir metalinių darbo įrankių, ginklų, papuošalų, lipdytos šiek tiek brūkšniuotu, lygiu ir grublėtu paviršiumi bei žiestos keramikos, apdegusių grūdų. Aikštelėje išliko ir XVI–XVIII a. pastatų liekanų. Piliakalnyje V–VIII a. stovėjo medinė pilis, piliakalnis buvo sutvirtintas 2–3 m aukščio pylimu iš rąstų ir žemių, IX–XIII a. pylimas buvo paaukštintas iki 4–5 m; pilį juosė dviguba ~2 m pločio gynybinė siena. Imbarės piliakalnio radiniai saugomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Kretingos ir „Alkos“ (Šiauliuose) muziejuose.

Piliakalnis, vad. Pilale, 2003 m. įrašytas į kultūros vertybių registrą, 2005 m. pripažintas valstybės saugomu, 2008 m. paskelbtas kultūros paminklu. Unikalus objekto kodas: 5211. Priklauso kompleksui: Piliakalnis su priešpiliu ir gyvenviete.

Lina Buikienė, Jolanta Klietkutė, 2010–2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. DAUGUDIS, Vytautas. Imbarės piliakalnis. Iš Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001, t. 7, p. 784. ISBN 5-420-01561-7.
  2. Kretingos rajono kultūros paveldas. Klaipėda: Libra Memelensis, 2005, p. 8. ISBN 9955-544-45-7.
  3. Kretingos rajono piliakalniai ir alkakalniai. Kretinga: Kretingos muziejaus Turizmo informacijos skyrius, 2005, p. 1–6.
  4. Piliakalnis vad. Pilale. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus] [žiūrėta 2013 m. spalio 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=5211>.
  5. Saugomose teritorijose atgimsta piliakalniai. Lietuvos žinios, 2013, spalio 28 p. 14.

Daugiau info rasite čia

Video apie Imbarės piliakalnį. Autorius Kabailiukas.

Video žiūrėti čia