Kuo mes garsūs kuo turtingi

        Įvyko tradicinė Žvainių skyriaus ir „Imbariečių draugijos” organizuota vasaros šventė „Kuo mes garsūs, kuo turtingi”. Šiemet Dievulis nepašykštėjo gražaus oro, tad šventė sutraukė didžiulį būrį dalyvių.

Pačias nuostabiausias dainas dovanojo Šerkšėnų kultūros centro ir Žvainių skyriaus saviveiklininkai. Šiltai renginio dalyviai sutiko atlikėją Paulių Stalionį, energingai šėlo gegužinėje su Sauliaus Alonderio dainomis. Atsirado šiek tiek norinčių išmėginti jėgas sportinėse rungtyse (ačiū sporto organizatorei Sonatai Valinskienei).  Didelio susidomėjimo sulaukė loterija be pralaimėjimo, kuriai išradingai „dirigavo” Almai Jašinskienei ir Jurgiui Dvarionui. Už bendrystę su mumis dėkojame Seimo nariams Levutei Staniuvienei ir Antanui Vinkui, rajono tarybos nariams Vaidai Jakumienei ir Viliui Adomaičiui. Labai ačiū kaimynams iš Laivių – bendruomenei ir kultūros skyriui bei jų vadovei Rožei Žvinklienei už draugystę. Kad šventė pavyktų tiek Žvainių skyrius, tiek „Imbariečių draugija” teikė projektus ir gavo finansavimą iš Kretingos rajono savivaldybės ir Žemės ūkio ministerijos (gauta 1500 Eur finansavimas). Nuoširdžiai esame dėkingi mūsų draugams, rėmėjams ir nenuilstantiems pagalbininkams Juozui Motijauskui, BTA draudimui, D. Bertašienės prekybos įmonei, bitininkams Daivai ir Audriui Jonauskams, Aldonai Matevičienei, Vaclovui Jokubauskui, Gražinai Selkauskienei, Sauliui Alonderiui, Irenai Gliožerienei, Lidai ir Vladui Budriams, Antanui Stonkui, Vladui Vaičiui, Almai Jašinskienei, Jurgiui Dvarionui, Ramutei Motuzienei, Steponui Urbonui, Katrytei Puškorienei, Silvai ir Darijui Kelpšams.  Širdingai dėkojame visiems prisidėjusiems, pagelbėjusiems, buvusiems kartu ir kūrusiems gerą nuotaiką Žvainių vasaros šventėje. Ačiū už bendrystę Žvainių skyriaus vedėjai Vitalijai Valančiutei ir skyriaus meno vadovui Antanui Žvinkliui.
Tekstas Vitalijos Valančiutės

Daugiau info rasite čia