Palmiros tankas

Nežinia kiek dar tęsis absurdiškos diskusijos dėl Orvydų sodyboje esantį tanką. Anoniminis kolekcionierius sumanė, kad jis yra nesaugus ir galimai galima iš jo šaudyti. Tanko viduje nebėra jokios įrangos, kad tai galėtų nutikti. Atsirado gudruolių, kuriems panūdo tiesiog atimti šį sodybos eksponatą. Kai tankas buvo išvežamas iš Salantų miesto karių kapinių, jį tuomet į sodybą parsigabeno a.a. Vilius Orvydas. Niekam nekliuvo, kad jis ten stovi, o sodybos muziejaus lankytojai tiesiog domėjosi, fotografavosi ir landžiojo po tanko vidų. Apie tai rašo spauda, rodo TV.

Daugiau informacijos skaitykite čia

Video KK2 su Palmira žiūrėkite čia