VASAROS ŠVENTĖ „KUO MES GARSŪS, KUO TURTINGI“

Projektas „Kuo mes garsūs kuo turtingi“ įgyvendintas 100%
Finansavimas 1500,00 Eur gautas teikiant paraišką „Kuo mes garsūs, kuo turtingi“ Kretingos rajono administracijai. Gautos lėšos buvo panaudotos koncertinės programos atlikimui. Partneriai Žvainių kultūros skyrius.

Žvainių skyrius ir „Imbariečių draugija” vėl sukvietė į tradicinę vasaros šventę „Kuo mes garsūs, kuo turtingi”.
Šiemet šventė ypatinga – skirta 770 Imbarės krašto paminėjimo metinėms. Ir vėl kaip ir kasmet skambėjo dėkingumo ir sveikinimo žodžiai, nuoširdūs linkėjimai, aidėjo dainos, liejosi šokiai ir šmaikštūs pasakojimai.
Širdingai ačiū namiškiams – Žvainių skyriaus ansambliui ir instrumentinei grupei, svečiams iš Platelių – kapelai „Apėntas”, viešnioms iš Šateikių – šokių grupei „Madamos” ir pasakotojai Margaritai Gedvilienei, atlikėjai Rasai ir grupei X Band. Jūs, mielieji daininkai, šokėjai ir pasakotojai sukūrėte puikią nuotaiką ir dovanojote geras emocijas.
Ačiū Imbarės seniūnui Antanui Turauskiui, jo komandai, Salantų kultūros centro direktoriui Aurimui Rapaliui, Laivių ir Juodupėnų skyrių vedėjoms Rožei Žvinklienei ir Danguolei Vaičekauskienei bei bendruomenių atstovams už nuoširdžią bendrystę ir bendradarbiavimą. Esu dėkinga už Jūsų geranoriškus palinkėjimus ir puikias gėles bei dovanas. Džiugu, kad mus siejantys bendri darbai ir rūpesčiai dar labiau suvienija ir sutelkia.
Labai dėkoju saviškiams, kurie labai noriai bendradarbiauja su Žvainių skyriumi ir „Imbariečių draugija”. Jūsų visada ištiesta pagalbos ranka, atlikti įvairūs darbai, suteikta parama yra neįkainojama vertybė ir dovana. Ačiū Gražinai Selkauskienei, Ramutei Motuzienei, Aldonai Matevičienei, Lidai ir Vladui Budriams, Silvai ir Darijui Kelpšams, Katrytei ir Gediminui Puškoriams, Almai ir Jurgiui Dvarionams, Daivai ir Audriui Jonauskams ir daugeliui kitų, be kurių geranoriškos pagalbos ir paramos negalėtume sukurti žmonėms šventės.
Seimo narys Antanas Vinkus ne tik perdavė nuoširdžiausius linkėjimus ir sveikinimus, bet atsiuntė ir padėkas Almai ir Jurgiui Dvarionams bei Lidai ir Vladui Budriams už nuoširdų visuomeninį darbą, už didelį indėlį į bendruomenės bei Žvainių skyriaus veiklą.
Už vaikų džiaugsmą dėkoju animatorei Karolinai (Karoliukas) ir batuto šeimininkei Dovilei.
Labai ačiū kaimynams iš Salantų – Ramunei ir Broniui Daržinskams už padovanotus fejerverkus, vainikavusius mūsų šventę.
Ačiū visiems, buvusiems kartu ir savo dalyvavimu papuošusiems mūsų šventę. Tik bendrystėje gimsta gražūs rezultatai.
Ačiū buvusiems kartu, be jūsų nebūtų ir šventės.