Bendruomenės namų sienų dažymas

„Imbariečių draugija“ teikė paraišką „Bendruomenės namų lauko sienų perdažymas“ nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Gautas finansavimas iš valstybės biudžeto – 407,50 Eur., prisidėta savų lėšų – 225,00 Eur.


Tikslas: Sutvarkyti bendruomenės namų ir pagalbinio pastato (malkinės) lauko sienas, stogą.
Uždaviniai: 1. Sudaryti iniciatyvinę darbo grupę;
2. Įsigyti reikiamas medžiagas
3. Suburti savanorių grupę iš įvairaus amžiaus žmonių.
4. Darbų vykdymas.
5. Viešinimas, ataskaitų teikimas.
įsipareigojimai įvykdyti 100%. Ačiū talkininkams: Antanui Stonkui, Vytautui Vozgirdui, Adomui Kniūkštai, Vladui Vaičiui, Egidijui Dauginčiui, Audriui Abarčiui, Edmundui Einikiui, Gintautui Bertašiui, Gediminu Puškoriui, Justinui Bertašiui, Vladui Budriui už apdailos darbus. Ačiū už skanius pietus Vitalijai Valančiutei, Katrytei Puškorienei.
Pastato sienos iš lauko pusės atsinaujino, įgavo puikų estetinį vaizdą. O tai reiškia, kad jo eksploatacijos laikas pailgėjo keliolikai metų į priekį.
Bendruomenės pirmininkė Daiva Stonkuvienė

Daugiau info rasite čia